Miaqua tham gia tài trợ Hội Nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững.

05/04/2018

Hội nghị được tổ chức nhằm đóng góp cho chính sách phát triển du lịch bền vững tới khu vực APEC với 3 nội dung chính: Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh thế giới thay đổi; Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp APEC; Tầm nhìn hợp tác phát triển du lịch bền vững trong APEC. Nước dừa Cocoxim và Miaqua của TTC hân hạnh là một trong những thức uống được phục vụ cho các đại biểu tại Hội nghị, qua đó đã góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt tại thị trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá những sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh của vùng miền, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tới bạn bè trong khu vực và thế giới.

APEC High-Level Policy Dialogue on Sustainable Tourism.

The conference was organized to contribute to sustainable tourism development policy to the APEC region with three main themes: sustainable tourism development in a changing world context; Dialogue with the APEC business community; Vision of cooperation in sustainable tourism development in APEC. TTC’s Cocoxim and Miaqua Products is pleased to be one of the drinks served to delegates at the conference, thereby contributing to enhancing the image of the Vietnamese brand in the international market. This is also an opportunity to promote the products, potential and strength of the region, local and Vietnamese enterprises to friends in the region and the world.

Bài viết liên quan

Tin nổi bật

//