Miaqua tham dự hội nghị : Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

28/05/2019

Ngày 24/05/2019, Miaqua tham dự hội nghị : Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2009 -2019.
Thông qua hội nghị, Miaqua nhận thức được trách nhiệm đối với việc sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, an toàn phục vụ cho người dân và xem đây là một chủ trương có ý nghĩa rất lớn, khẳng định vai trò, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Bài viết liên quan

Tin nổi bật

//