Miaqua tham gia tài trợ Hội Nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững.

Miaqua tham gia tài trợ Hội Nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững.

05/04/2018

Hội nghị được tổ chức nhằm đóng góp cho chính sách phát triển du lịch bền vững tới khu vực...

Tin nổi bật

//